ВУЗ ШАГ

Навчально-виховний процес

 

            

 

 

 

Зміст навчально-виховного процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та програмами "Українське дошкілля" та "Впевнений старт".
Мета: сформувати у дитини цілісну картину світу, виховати ціннісне ставлення до довкілля та самої себе, сприяти особистісному становленню і творчій самореалізації дошкільника, формуванню його життєвої компетенції.
Навчально-виховний процес спрямований на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
  • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей дошкільного віку;
  •  формування особистості кожної дитини;
  • розвиток творчих здібностей та нахилів;
  • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

                                         

У навчально-виховному процесі дошкільних груп використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.
                                                            
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку – від 20 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

                                                       
Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, плавального басейну, ігрового майданчика тощо).
  
Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).